Arhiva programa

Centar za tradicijsku
kulturnu baštinu

ex. Posudionica i radionica narodnih nošnji

ADRESA: Ulica Božidara Magovca 17, Zagreb
E-MAIL: tajnistvo@pirn.hr
TELEFON: 01/6601-514